Виберіть сторінку

ІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Травневі студії 2021: історія, міжнародні відносини, філософія»

ІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Травневі студії 2021: історія, міжнародні відносини, філософія»

23 квітня на факультеті історії та міжнародних відносин відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Травневі студії 2021: історія, міжнародні відносини, філософія». Співорганізаторами наукового заходу виступили кафедра стратегічних студій та міжнародної безпеки факультету політичних наук та міжнародних студій Варшавського університету, Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці, Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації.

У зв’язку з карантинними заходами конференція відбувалася на онлайн-платформах. З вітальними словами до учасників конференції звернулися ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса Роман Гринюк, декан факультету історії та міжнародних відносин Юрій Теміров, декан факультету політичних наук та міжнародних студій Варшавського університету Даніель Пжастек, Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Дамян Цярціньскі.

У роботі конференції взяли участь понад 150 учасників із 30 закладів вищої освіти України, Польщі. Серед них студенти та молоді науковці нашого Університету, Вроцлавського та Варшавського університетів, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Національного університету «Острозька академія», Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Чорноморського національного університету імені Петра Могили та інші.

Важливим є збереження та розвиток співробітництва з навчальними закладами неокупованих територій Донецького та Луганського регіонів. У конференції взяли участь студенти та молоді науковці Горлівського інституту іноземних мов, Донбаського державного педагогічного університету, Маріупольського державного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Учасники конференції працювали за 14 напрямами, які тематично відповідали дослідницькій спеціалізації факультету. Проблемам міжнародних відносин була присвячена робота секцій «Сучасний міжнародний порядок: виклики, загрози, тенденції», «Регіональні трансформації та зростання міжнародної конфліктності», «М’яка сила» та сучасна публічна дипломатія», «Європейські студії», «Зовнішня політика України: еволюція концептуальних засад та особливостей реалізації». Проблематика доповідей учасників цих секцій вирізнялася своєю особливою актуальністю і була присвячена питанням інформаційної безпеки, російської агресії, різним аспектам міжнародної співпраці, важливості публічної дипломатії.

Різноманітні аспекти історичного розвитку розглядалися на секціях «Археологічні студії: здобутки та перспективи досліджень», «Особистість в історії та міжнародних відносинах», «Історичні виміри українського суспільства», «Історичні виміри зарубіжного світу», «Меморіальний вимір історії», «Мистецтво у суспільному поступі». Важливе місце у доповідях цього напряму займала проблематика історичної політики та історії пам’яті.

Міждисциплінарний характер мала проблематика доповідей учасників секції «Пандемії в історії та сучасних міжнародних відносинах».

Виокремлення секції «Пандемії в історії та міжнародних відносинах» в цьогорічній програмі конференції відбулося вперше та свідчить про те, що транскордонні інфекційні захворювання сьогодні перетворилися на один із найбільш актуальних предметів досліджень у політичних науках, інтерес до вивчення яких виникає як серед досвідчених науковців та викладачів, так і серед студентів. Доказом цьому стали професійно підготовлені сьогоднішні виступи та участь молодих науковців із чотирьох українських вищих навчальних закладів, яким вдалося абсолютно по-різному поглянути на проблему епідемій з історичних позицій та позицій сучасних міжнародних відносин. У результаті активної тригодинної наукової дискусії, усі учасники переконалися, що візія розгляду значення епідемій для людства суто в медичних та демографічних категоріях є недостатньо повною та обмеженою, що, на мій погляд, говорить про перспективність саме такого напряму досліджень у політичних науках серед української молоді в академічному середовищі та поза ним.

Віталій Берегута,

студент Донецького національного університету імені Василя Стуса

 

Філософський напрям був представлений секціями «Філософські рефлексії сучасних тенденцій суспільних процесів» та «Релігійно-етичні аспекти суспільного життя». У роботі цих секцій окрім студентів факультету історії та міжнародних відносин активну участь взяли здобувачі вищої освіти факультету інформаційних і прикладних технологій, економічного та юридичного факультетів Донецького національного університету імені Василя Стуса. У процесі обговорення доповідей, відбувалися жваві дискусії. Студенти акцентували увагу на важливості вивчення філософії у процесі фахової підготовки.

У межах конференції був проведений круглий стіл для школярів «Василь Стус в минулому та сьогоденні». У його роботі взяли участь учні Вінниці, Хмільника, Слов’янська. Вони представити свої доповіді про життя та творчість українського поета, дисидента, який є високим прикладом незламності українського духу та боротьби проти системи. Незважаючи на юність учасників, їх доповіді вирізнялися ґрунтовністю та усвідомленням значущості постаті Василя Стуса в історії нашої держави.

Окрім того, учні ознайомилися з діяльністю факультету історії та міжнародних відносин, поспілкуватися із деканом факультету, викладачами та студентами.

Особливістю конференції «Травневі студії» є те, що її підготовкою, організацією та проведенням займаються студенти факультету. Саме представники студентства є головними модераторами секційних засідань. Цей досвід є важливим для розвитку здібностей публічного виступу, проведення заходів подібного характеру, і є невід’ємною складовою професійної підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин та історії.

Безпосередню участь у підготовці конференції та її проведенні взяли викладачі факультету, які керували науковою роботою студентів, брали участь у секційних засіданнях, провокували дискусії та давали професійні коментарі.

Шляхом тісної, творчої та продуктивної співпраці професорсько-викладацького та студентського складу факультету вдалося реалізувати цей науковий захід.

На конференції панувала атмосфера творчої співпраці, конструктивного діалогу. Цікаві та актуальні доповіді спонукали учасників до роздумів, дискусій, обміну думками. Про важливість та значущість Конференції «Травневі студії 2021: історія, міжнародні відносини, філософія» свідчать враження її учасників:

Для мене участь у «Травневих студіях» стала новим і цінним досвідом, який я використовуватиму в подальшій науковій діяльності. Мені було надзвичайно приємно сьогодні попрацювати та поспілкуватися. Сподіваюся, що матиму в майбутньому можливість взяти участь у подібних наукових заходах і надалі самовдосконалюватися!

Софія Безкоровайна,

студентка Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

Дуже вдячний за можливість взяти участь у конференції, представити свою доповідь та почути цікаві запитання, фахові коментарі, які сприятимуть подальшому дослідженню наукової проблеми. «Травневі студії» – це гарний інформаційний майданчик, що дозволяє спілкуватися, обмінюватися думками, відкривати для себе нові цікаві напрями та теми в історії.

Максим Єрьоменко,

студент Запорізького національного університету

 

Учасники були дуже вдячні за організацію конференції, можливість презентувати свої роботи, виступити зі своїми поглядами, і висловили бажання знову зустрітися на конференції наступного року.

Щербина Катерина,

студентка Донецького національного університету імені Василя Стуса

 

На кожному секційному засіданні були визначенні автори найкращих доповідей. За підтримки Департаменту соціальної та молодіжної політики

Вінницької обласної державної адміністрації переможці отримають призи – сучасні книги з проблематики міжнародних відносин, історії та філософії. Серед переможців студенти факультету історії та міжнародних відносин: Бондар Ірина, Берегута Віталій, Касьян Валентина, Коломійчук Іванна, Моісеєва Ірина, Сизонюк Валерія, Шевченко Анастасія; факультету інформаційних та прикладних технологій: Діденко Марина, Мазур Юлія, Погоріла Юлія, студенти Національного університету «Острозька академія»: Турчинський Андрій, Хрящевська Ольга, Львівського національного університету імені Івана Франка – Юзик Анастасія, Ужгородського національного університету – Босак Едгар-Теодор, Запорізького національного університету – Єрьоменко Максим, Cхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – Степченко Данило

Бажаємо учасникам Конференції подальших наукових звершень та перемог!

 

Ірина Пятницькова, кандидат історичних наук, доцент,

заступник декана з наукової роботи факультету історії та міжнародних відносин

Архіви

Приєднуйтеся до нас