Виберіть сторінку

Засідання ректорату: тримаємо освітянський стрій, підвищуємо кваліфікацію, дбаємо про якість освіти

Засідання ректорату: тримаємо освітянський стрій, підвищуємо кваліфікацію, дбаємо про якість освіти

Стусівці тримають освітянський стрій, підвищують кваліфікацію, дбають про якість вищої освіти та сприяють розвитку молодіжного наукового потенціалу нашої Alma Mater!

Сьогодні в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося чергове засідання ректорату.

Традиційно відкрив засідання ректор ДонНУ імені Василя Стуса Роман Гринюк.

В. о. навчально-практичного центру кар’єри та професійного зростання Діана Тучак доповіла про виконання плану-графіка 2022 року з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету. Діана Юріївна наголосила, що підвищення кваліфікації за звітний період пройшли 88 штатних працівників ДонНУ імені Василя Стуса. Доповідач окреслила продукти професійного розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників та вітчизняні й закордонні бази підвищення кваліфікації.

Перший проректор Стусівського університету Тетяна Нагорняк зосередила увагу членів ректорату на Постанові щодо підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, закликала звернути увагу на 3 рівні підвищення кваліфікації та розвиток управлінських компетентностей, посилити цифрові навички викладачів («Розробка курсів Moodle»).

Роман Федорович запропонував розробити Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у ДонНУ імені Василя Стуса.

Завідувач навчально-методичного відділу Олена Скопова презентувала підсумки опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін викладачами Університету за результатами зимової сесії 2022–2023 н. р. Олена Іванівна окреслила критерії оцінювання якості викладання навчальних дисциплін, розподіл респондентів за факультетами, оцінку якості викладання НПП у розрізі факультетів, розподіл НПП за групами High, Middle, Low, позитивні кейси, назвала Топ-30 НПП за факультетами.

Тетяна Нагорняк подякувала голові Студентської ради ДонНУ імені Василя Стуса Надії Шафранській за залучення здобувачів до участі в опитуванні, запросила представників студентського самоврядування на зустріч щодо ознайомлення з результатами опитування та прийнятими заходами щодо вдосконалення якості викладання навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками.

Начальник відділу розвитку молодіжного наукового потенціалу Юрій Клименко доповів про результати діяльності відділу щодо перетворення Університету в регіональний центр молодіжної наукової активності. Юрій Миколайович презентував динаміку участі здобувачів та молодих учених у наукових заходах, окреслив досягнення молодих науковців ДонНУ імені Василя Стуса.

Роман Федорович підкреслив важливу роль наукового менеджменту в розвитку молодіжного наукового потенціалу та запропонував провести науковий конкурс для молодих науковців на базі ДонНУ імені Василя Стуса.

Заслухавши та обговоривши питання порядку денного, члени ректорату ухвалили:

-внести зміни до чинного Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у ДонНУ імені Василя Стуса;

-проаналізувати і обговорити результати опитування за результатами зимової сесії на засіданнях кафедр і Вчених рад факультетів із зазначенням обговорення питання у відповідних протоколах. Ухвалити систему заходів із поширення кращих практик і розвʼязання питань, які викликали занепокоєння здобувачів вищої освіти;

-урахувати результати опитування за результатами зимової сесії при формуванні та коригуванні індивідуальної траєкторії розвитку науково-педагогічних працівників та перспективних планів розвитку кафедр;

-забезпечити постійні комунікації Молодіжної наукової ради Університету з Радою молодих учених при МОН України, Офісом підтримки вченого задля розвитку наукової та проєктної діяльності в Університету;

-розробити Положення про практико-орієнтований міжуніверситетський регіональний конкурс молодих науковців «Освіта – бізнесу» для студентів та молодих вчених регіону і передбачити його проведення на базі Університету восени 2023 р.;

-здійснити аналіз існуючих в Університеті успішних кейсів наукового менторства з метою залучення потенційних абітурієнтів та здобувачів вищої освіти всіх рівнів до науково-дослідної роботи та просування позитивного іміджу ДонНУ імені Василя Стуса.

Роман Федорович подякував колегам за плідну й натхненну роботу, яка щодень наближає нас до Перемоги!

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас