Виберіть сторінку

СТУДЕНТСЬКА НАУКА У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ

СТУДЕНТСЬКА НАУКА У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ

Щовесни здобувачі вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса зустрічаються для оприлюднення результатів своїх наукових досліджень, що виконуються ними в рамках СРС за окремими дисциплінами, як окремі проєкти чи у співавторстві з викладачами за кафедральними науковими темами. Обмін свіжими ідеями, обґрунтованими висновками та розробленими пропозиціями завжди проходить у невимушеній атмосфері спілкування дослідників, які прагнуть дізнатися нове та зацікавлені у плідній дискусії. Саме такий майданчик для комунікацій створюють студентські наукові конференції.

16 квітня 2021 року відбулося засідання секції «Облік, аналіз та аудит» ХXІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці». Особливістю цьогорічного засідання був не тільки онлайн-формат його проведення, а й участь стейкголдерів-роботодавців, які плідно працюють із кафедрою обліку, аналізу і аудиту. Н. Ф. Манько, к.е.н., доцент, директор аудиторської фірми «Надійність» скористалася моментом, щоб роз’яснити фахові вимоги до аудиторів та запросити випускників освітньої програми «Облік і оподаткування» до співпраці у рамках проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування. Г. В. Черних – керівник сектору супроводження кредитних справ управління кредитного адміністрування Департаменту ризик-менеджменту «ПУМБ», акцентувала увагу здобувачів вищої освіти на широких можливостях застосування отриманих теоретичних знань та практичних навичок випускників спеціальності «Облік і оподаткування» у різних галузях економіки.

Учасники засідання взяли участь у науковій дискусії: понад 40 присутніх виступали, захищаючи свої розробки, ставили питання або просто слухали, насолоджуючись польотом наукової думки. Першокурсники, магістри, викладачі кафедри обліку, аналізу і аудиту, запрошені гості обговорювали найрізноманітніші теми: проблеми формування консолідованої звітності вітчизняних суб’єктів господарювання за міжнародними стандартами, особливості обліку в ресторанному господарстві, проблеми блокування податкових накладних, структуру та зміст фінансової звітності за національними та міжнародними стандартами, багатофакторний аналіз рентабельності персоналу, необхідність та доцільність державної підтримки малого бізнесу під час пандемії COVID-19. Безумовна актуальність та практична значущість досліджень, високий рівень досліджень і ступінь володіння матеріалом продемонстрували усі учасники конференції, довівши, що онлайн-формат – не завада успіху для тих, хто прагне його.

Найскладніше, звичайно, було членам журі, адже їм довелося оцінювати різнопланові дослідження здобувачів освіти 3, 4 курсів СО Бакалавр та СО Магістр. Добре, що учасники конференції мали змогу висловити свою думку про найдостойніших у листі оцінювання виступів через анкетування у Google-формі. За результатами засідання секції перше місце зайняла Павлоцька Катерина Олександрівна, друге – Кушпіта Діана Олексіївна, третє – Костюк Юлія Анатоліївна. Також були нагороджена грамотами: за актуальність теми дослідження – Козак Анастасія Романівна, за ступінь володіння матеріалом – Шимко Наталя Олександрівна, за практичну значущість дослідження – Калачик Аліна Василівна, за дебют на секції «Облік, аналіз і аудит» – Руда Христина Ігорівна.

Звісно, не всі учасники конференції виберуть у майбутньому науку як напрям професійної діяльності, але навички організації досліджень, тайм-менеджменту, презентації результатів є необхідними у будь-якій фаховій діяльності. Розробка проєктів, керування часом, досягнення поставлених цілей, уміння комунікувати та оприлюднювати отримані результати як soft skills необхідні для сучасної людини, яким би видом діяльності вона не займалася.

Викладачі кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса із задоволенням допомагають здобувачам освіти ОП “Облік і оподаткування” отримувати практичні навички проєктної діяльності в рамках наукових досліджень.

Лариса Гевлич, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Архіви

Приєднуйтеся до нас