Виберіть сторінку

Засідання Вченої ради Стусівського університету

Засідання Вченої ради Стусівського університету

29 жовтня відбулося чергове засідання Вченої ради Стусівського університету. Ректор Роман Гринюк привітав усіх присутніх та вручив подяки за допомогу в проведенні «Літньої соціальної школи» соціального проекту «Старший брат» нашим партнерам: Музею української марки імені Якова Балабана, Музею моделей автотранспорту, Національному музею-садибі імені Миколи Пирогова та Музею ретротехніки. Після урочистого моменту голова Вченої ради Анатолій Загнітко запропонував перейти до обговорення насиченого порядку денного.

Перше питання порядку денного «Про підсумки вступної кампанії 2018 р.» презентували т.в.о. відповідального секретаря приймальної комісії Іван Різниченко та відповідальний секретар приймальної комісії Олексій Барибін. Особлива увага була звернена на результати роботи освітнього центру «Донбас -Україна».

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права юридичного факультету, голова комісії з підготовки питання Елла Деркач доповіла про результати впровадження в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса міжнародних проектів. Вона наголосила на тому, що участь у міжнародних проектах є важливою складовою підвищення ефективності діяльності Донецького національного університету імені Василя Стуса. Елла Михайлівна підкреслила, що результатом участі ДонНУ імені Василя Стуса у міжнародних проектах за підтримки таких програм, як ERASMUS+, HORIZON 2020, DAAD, Британської Ради в Україні, Посольства Королівства Нідерландів, Посольства Республіки Франція, у співпраці з провідними ВНЗ Європи та України є модернізація освітніх програм, інтернаціоналізація Університету, розвиток компетенцій у сфері наукових досліджень та впровадження інновацій. Вона переконана, що сталий розвиток результатів, отриманих у рамках міжнародної проектної діяльності в Університеті, сприяє стійкій позитивній репутації ДонНУ імені Василя Стуса серед міжнародних донорів, отриманню додаткових переваг для майбутнього залучення ресурсів щодо розвитку Університету.

Наступне питання порядку денного «Про виконання ухвали Вченої ради університету від 26.01.2018 щодо діяльності біологічного факультету» висвітлила голова комісії з підготовки питання, завідувач навчального відділу Оксана Євтухова. Вона зазначила, що робота колективу біологічного факультету протягом звітного періоду була спрямована на вирішення проблемних питань, які були окреслені в рішенні від 26.01.2018 р. Факультетом було розроблено і впроваджено в роботу короткостроковий і довгостроковий плани розвитку, проведено значну профорієнтаційну роботу щодо залучення абітурієнтів до навчання в Університеті.

В. о. декана біологічного факультету Юлія Овчинникова зазначила, що біологічному факультету потрібно трансформувати напрямки роботи і розробити стійку програму розвитку з виділенням пріоритетних напрямків, зокрема збільшення контингенту шляхом проведення різних форм профорієнтації, удосконалення роботи наукових шкіл шляхом залучення професіоналів з ботаніки та зоології. Юлія Юріївна підкреслила, цьогоріч випускники біологічного факультету вступили на бюджет до Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України і Університету Вітовта Великого. В. о. декана біологічного факультету наголосила, що в планах біологічного факультету відкриття аспірантури та відновлення роботи біостанції. Роман Гринюк запропонував біологічному факультету налагодити співпрацю з Вінницьким медичним університетом імені М. І. Пирогова.

Роман Федорович подав подання на розгляд Вченої ради Університету щодо ліквідації Інституту загальноуніверситетської підготовки та інформаційних технологій. Ректор підкреслив, що кафедри, що підпорядковувалися цьому інституту продовжать виконувати свої функції, а інші структури будуть підпорядковані проректорам.

Також члени Вченої ради Університету затвердили квоти для формування органів управління та громадського самоврядування відповідно до Статуту Університету. Роман Федорович подав пропозицію щодо висунення декана економічного факультету Лариси Шаульської як кандидатури у члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Ще одним актуальним питанням порядку денного стало обговорення проекту положення про присвоєння та позбавлення почесного звання «Почесний доктор Донецького національного університету імені Василя Стуса».

Проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій Тетяна Нагорняк доповіла про порядок надання здобувачам вищої освіти Стусівського університету графіка індивідуального навчання і наголосила на тому, що надання цього графіка здобувачам вищої освіти – пріоритет кафедри.

Архіви

Приєднуйтеся до нас